In Leiden Noord lopen op dit moment veel projecten. In de toekomst zijn nog meer ontwikkelingen te verwachten. De gemeente brengt dit in kaart.

Leiden Noord krijgt een ontwikkelperspectief (toekomstplan) over bouwplannen, energie en andere projecten. Op woensdag 23 september en zaterdag 26 september trekken de plannenmakers van de gemeente Leiden daarom de wijk in om te horen hoe inwoners van Noord de toekomst van hun wijk zien. Op die twee dagen worden op verschillende plekken in de wijk aan inwoners vragen gesteld. De verkregen informatie maakt deel uit van de wijkanalyse. Nieuw Leyden maakt ook deel uit van Leiden Noord.

In het ontwikkelperspectief staat in grote lijnen hoe Leiden Noord er in 2040 uit zou moeten zien. De gemeente wil volgens zeggen bewoners, ondernemers en organisaties bij hun plannen betrekken.

Locaties nu bekend

Het idee om wijkgesprekken te voeren is natuurlijk erg leuk, maar helaas was het lang op onduidelijk waar de vragenstellers dan precies zouden staan. Op social media werden daar al kritische opmerkingen over gemaakt: “Op veel plekken willen bewoners al niet meer meedenken, maar het wordt degenen die toch graag hun input blijven geven ook niet heel makkelijk gemaakt…” Juist omdat er in de stad zoveel te doen is om slechte vormen van participatie, zou het inderdaad prettig zijn als hier duidelijkheid over kwam.

Update: Inmiddels heeft de gemeente die informatie doorgegeven: woensdagmiddag van 12 tot 14 uur op het Kooiplein/speelplek Surinamestraat, van 14 tot 16 uur hoek Sumatrastraat- Surinamestraat/grasveld voor de Turkse bakker, van 16 tot 18 uur bij de speelplek Waldeck Pyrmontstraat en speelplek Schimmelpenninckstraat. Op zaterdag 26-9: van 10 tot 12 uur bij de moskee naast Groenoord, van 12 tot 14 uur grasveld Riebeeckhof, van 14 tot 16 uur speelpark Floris Vesterlaan (kopse kant), van 16 tot 18 uur speeltuin Noorderkwartier. N.B. de tijden en locaties zijn onder voorbehoud. Wat opvalt is dat Nieuw Leyden, Groenoord-Zuid en Groenoord-Noord wel ondervertegenwoordigd zijn in deze zogeheten “Bakfietstour”. Hopelijk stappen bewoners even op hun eigen fiets…

Mocht u toevallig iemand treffen, dan kunt u vragen verwachten als: Op welke plekken komt u graag? Wat wilt u in uw wijk veranderen? Hoeveel woningen staan er in de wijk, wat voor soort woningen? Hoe kunnen mensen op een prettige en veilige manier door de wijk wandelen, fietsen of rijden? Hoe kunnen mensen op een fijne manier samenleven? Hoe zit het met de ondernemers?

Planning

De planning die de gemeente voor ogen heeft:

Gesprekken in de wijk: september 2020.

Wijkanalyse (hoe is het momenteel in Leiden Noord?) klaar: oktober 2020.

Gesprekken met wijkbewoners bij het maken van het ontwikkelperspectief:
laatste kwartaal 2020.

Ontwerp ontwikkelperspectief ter inzage: 1e kwartaal 2021.

Besluit college en gemeenteraad: 3e kwartaal 2021.

Opvolger WOP

Het ontwikkelperspectief volgt het Wijk Ontwikkelplan (WOP) Noord op. Afgelopen jaren is dat wijkontwikkelplan uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld bij de bouw van de wijken Groenoord en Nieuw Leyden, het herinrichten van straten, de aanleg van de Tuin van Noord en het opknappen van het Kooiplein. Het nieuwe ontwikkelperspectief gaat aangeven wat de hoofdlijnen, randvoorwaarden, grenzen en vastgelegde doelen zijn. Het geeft richting aan de nieuwe plannen, maar is geen plan op zich en er is ook geen budget (meer) aan gekoppeld.

In Leiden Noord vindt (woning-)bouw plaats, vanwege de Leidse Ring Noord wordt De Willem de Zwijgerlaan aangepakt, in delen van de wijk wordt het riool vervangen, er wordt gewerkt aan een aardgasvrije wijk, de openbare ruimte wordt heringericht enz. Dit vraagt om een visie op hoe de wijk zich de komende 20 jaar kan ontwikkelen. In deze visie worden keuzes die gemaakt zijn over de fysieke leefomgeving in samenhang bekeken met de ontwikkelingen die in de wijk (gaan) spelen, zoals (bouw-)projecten en vraagstukken voor de toekomst.

Geef een reactie

Post Navigation