Projectontwikkelaar Red Company wil in Leiden-Noord, op de plek waar nu de KPN & Monuta-gebouwen staan (én op het grote grasveld ertegenover), drie woontorens gaan bouwen (met ca. 580 huishoudens in drie kolommen van resp. 65, 85 en 115 meter hoog). In een lange tijd van ogenschijnlijke stilte is door de projectontwikkelaar en de gemeente gewerkt aan de benodigde bestemmingsplanwijzing en de omgevingsvergunning.

De wijziging van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning staan nu echt voor de deur! Dat betekent tijd voor actie voor de tegenstanders!

Het College van burgemeester en wethouders van Leiden zal op 15 december aanstaande waarschijnlijk positief besluiten over de bestemmingsplanwijziging en de door de projectontwikkelaar aangevraagde omgevingsvergunning.

Het is dus tijd voor actie mocht u het niet eens zijn met bijvoorbeeld:

  • Het grote volume van de geplande woontorens en/of de enorme hoogte
  • De effecten op toename in verkeer in de woonwijk en op de Willem de Zwijgerlaan
  • De leefbaarheid van Leiden Noord (bv zorgen rondom extra overlast en veiligheid voor spelende kinderen)
  • Parkeerproblematiek door het beperkte aantal parkeerplaatsen in de woontorens
  • Problemen voor het fietsverkeer langs de torens als gevolg van effecten op wind
  • Minder zonuren in uw woning, op uw dakterras of uw zonnepanelen
  • Waardevermindering van uw woning
  • Onvoldoende of onjuist uitgevoerd vooronderzoek (bv op het gebied van verkeer en parkeren)
  • Onaanvaardbare milieu- en ecologische gevolgen (bv het kappen volwassen bomen, effecten op beschermde diersoorten, de nu nog groene gemeentegrond die gebruikt gaat worden en verloren gaat)
  • etc.

Geef uw mening door aan de gemeente via een brief (= zienswijze)

U kunt uw mening over het project doorgeven aan de gemeente door uw bezwaren op te schrijven in een brief. Dit heet een zienswijze. Op basis van uw zienswijze kan de gemeente het besluit nog aanpassen. Het is dus belangrijk om uw bezwaar te laten horen.

Hoewel een (gewoon) bouwplan van harte welkom is op deze locatie, klonken in de wijk klonken eerder begrijpelijke en behoorlijke protesten tegen de extreme vorm van de geplande hoogbouw.

Als u uw mening nu niet (weer) kenbaar maakt dan zal de wijziging van het bestemmingsplan snel worden doorgevoerd en de omgevingsvergunning worden vastgesteld waarna de bouw van LEAD zoals beoogd door de projectontwikkelaar zal starten.

U kunt uw zienswijze pas indienen als het ontwerpbesluit is vastgesteld en gepubliceerd (naar verwachting vanaf 18 december 2020). Uiterlijk 6 weken na de publicatiedatum moet uw zienswijze zijn ontvangen door de gemeente. Op de website leiden-noord leest u meer informatie en kunt u ervan op de hoogte gehouden worden hoe u uw zienswijze kunt indienen.

Uw zienswijze is van groot belang!

Uw zienswijze is niet alleen van groot belang omdat 1) op basis van uw zienswijze aanpassingen aan het plan kunnen worden gedaan, maar ook omdat 2) anders uw recht vervalt om later nog in beroep te kunnen gaan tegen het besluit van de gemeente.

Rechtsbijstandverzekering

Mocht u een rechtsbijstandverzekering hebben, dan kunt u uw verzekering om hulp vragen bij het opstellen van uw zienswijze en daarna bij eventuele verdere stappen. Vraag daarom NU al om advies.

Klim in de pen als u wilt voorkomen dat het bouwplan in de huidige vorm doorgaat!

Geef een reactie

Post Navigation