Naar aanleiding van vragen tijdens de Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling van 7 februari j.l. heeft de bewonersgroep Zorgen om LEAD een Alternatieve Factsheet en een bijbehorend Werkdocument over het bouwproject LEAD opgesteld.

De punten in dit document zijn de haken en ogen die volgens de bewonersgroep aan het bouwproject LEAD kleven, het werpt een kritische blik op de huidige Nota van Uitgangspunten die voorligt en het is een reactie op de Factsheet die RED Company onlangs op hun website publiceerde. Ook heeft de bewonersgroep desgevraagd globaal nagedacht over “het alternatief” voor LEAD. Het motto is immers: “Niet anti, maar anders.”

De ondertitel van het document “Hoe zit het nu echt?”, is een reactie op de ondertitel van de Factsheet van de projectontwikkelaar waarin wordt gesteld “Hoe zit het nu precies?”. Zij hopen met dit document een tegengeluid te laten horen en hun kant van het verhaal te kunnen vertellen. Het document is ook gedeeld met alle leden van de gemeenteraad van Leiden.

Op donderdag 7 maart staat de volgende vergadering van de Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling gepland, waarin LEAD aan de orde komt. Op donderdag 14 maart volgt de Gemeenteraadsvergadering waar LEAD geagendeerd staat.

FactSheet Zorgen om LEAD

Wellicht heeft u al iets opgevangen over het bouwproject LEAD op het KPN-/Monuta-terrein? Een prachtig ontwerp met veel woningen voor de krappe woningmarkt.

Toch is er reden tot zorg. Die zorg betreft onder andere:

  • het extreme volume (550 woningen!)
  • de extreme hoogte van de torens (60, 85 en 115! meter)
  • de enorme impact op de omgeving

Als we niets doen, wordt het plan snel definitief!

Plaatst u ook vraagtekens bij dit project? Kom dan NU in actie!

Graag nodigen we u uit om op zaterdag 2 februari om 13.00 uur voor KPN / Monuta te verzamelen.

Toon uw betrokkenheid en ga in gesprek met uw buurtgenoten en raadsleden.

In deze flyer kunt u zien welke acties u nog meer kunt ondernemen.

Leiden Noord heeft ernstige bezwaren tegen bouwplannen hoge woontorens KPN/Monuta terrein. De projectontwikkelaar RED company heeft in samenwerking met de Gemeente Leiden een plan ontwikkeld voor de bouw van een zeer groot aantal woningen op het KPN/Monuta terrein in de wijk Nieuw Leyden in Leiden Noord. Dit plan, LEAD, omvat de bouw van drie hoge woontorens, oplopend in hoogte tot een wolkenkrabber van 115 meter hoog. Omdat noch de gemeente noch de projectontwikkelaar bereid waren om via een enquête de mening van de bewoners te peilen, hebben inwoners van deze wijk en omliggende wijken zelf besloten een enquête uit te zetten. De resultaten zijn nu bekend.

De enquête is door 376 respondenten ingevuld. Hiervan zijn 28 personen geïnteresseerd in een woning binnen dit project. Een ruime meerderheid van de respondenten, 66,1%, is tegen de bouw van LEAD in de huidige voorgenomen vorm. De mensen die in een woning geïnteresseerd zijn, zijn, logischerwijs, positief over de plannen. De 348 andere respondenten zijn een stuk minder positief.

De belangrijkste bezwaren zijn:

  • De woontorens zijn te hoog en bevatten teveel woningen.
  • Het project past niet bij de kleinschalige laagbouw woonwijk Nieuw Leyden en ook niet bij de historische stad Leiden.
  • Er ontstaat veel extra autoverkeer en parkeerdruk in een wijk die stedenbouwkundig autoluw is ontworpen en zo verkocht/verhuurd is aan de bewoners Daarnaast zijn er serieuze zorgen over onveilige fietsverkeerstromen en verstoring van het straatbeeld door rondslingerende fietsen en fietswrakken.
  • Er zijn nu al meerdere onveilige kruispunten, met 1.700 extra fietsen van LEAD zal dit alleen maar nog slechter worden.

De respondenten zijn niet tegen woningbouw op het KPN/Monuta terrein. Integendeel, een ruime meerderheid vindt het belangrijk dat er woningen worden toegevoegd aan dit terrein. Maar de woningbouw dient aan te sluiten op de bestaande laagbouw van de wijk Nieuw Leyden en de historische binnenstad. Midden hoogbouw (20 – 30 meter) heeft de voorkeur. De bewoners zouden graag zien dat de gemeente zich houdt aan haar eigen hoogbouwvisie. Ook geven ze aan, dat er behoefte is aan veel groen met behoud van volgroeide bomen en ook aan buurtwinkels. Het participatietraject opgezet door de projectontwikkelaar in samenwerking met de gemeente krijgt een ruime onvoldoende van de respondenten. Het plan lijkt reeds definitief en er is slechts overenkele kleine wijzigingen gesproken. Over het belangrijkste punt, de grote hoeveelheid woningen mocht niet gesproken worden. Alle problemen, zoals de hoogte, leefbaarheid, parkeerproblematiek en verkeersproblematiek zijn op te lossen indien het aantal woningen in de plannen wordt terug gebracht. Daarnaast is het traject begeleid en nauwgezet geregisseerd door de projectontwikkelaar waardoor het participatieproces niet onafhankelijk was.

De opstellers van de enquête vragen de gemeente Leiden namens de respondenten uit Leiden Noord de Nota van Uitgangspunten niet goed te keuren, de ontwikkeling van LEAD in de huidige vorm te stoppen en met de omwonenden verder in gesprek te gaan over wat er wel gewenst is op deze locatie (wel woningbouw maar met behoud van de leefbaarheid en veiligheid van de omliggende wijken).

Naar verwachting zal de nota op 7 februari 2019 in de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling behandeld worden, waarna op 14 februari 2019 de gemeenteraad zich erover zal buigen. De resultaten van de enquête zijn op 18 januari aan de leden van de commissie Stedelijke Ontwikkeling aangeboden. De raadsleden zijn uitgenodigd op 2 februari om 13:00 uur op locatie van het bouwplan om met de bewoners in overleg te gaan.

De volledige enquetteresultaten vind je hier

Zaterdagavond rond 23:05 uur is de avondwinkel in de Flemingstraat overvallen. Een lichtgetinte man van ongeveer 170 cm lang man dreigde met een steekwapen en ging er met buit vandoor.Hij had een stoppelbaardje en droeg donkere kleding. Agenten stelden direct een onderzoek in, maar vonden de verdachte niet meer terug.

bron: Sleutelstad.nl.

Maandagnacht werden er rond 4.50 uur meerdere kogels op een woning afgevuurd. Daarbij is een bewoner die lichtgewond raakte voor controle overgebracht naar het ziekenhuis.De woning staat iets noordelijk van de wijk Nieuw Leyden, vrij dicht bij de Hendo op de Marnixstraat.

Omwonenden hoorde een aantal harde knallen hoorden en belden de politie Agenten troffen in een van de woningen  in het kleine straatje tussen de Marnixstraat en de Waldeck Pyrmontstraat meerdere kogelgaten aan.

 

Vanaf 24 augustus kunnen inwoner van Nieuw Leyden zich een nieuw kapsel laten aanmeten bij de SterrenKappers in de toren ‘Sterrenwacht’ van Skyline Next (Edisonstraat 249). Woensdag 24 Augustus wordt er voor het eerst geknipt. De officiële opening is vrijdag 26 augustus.

Drie boten in de Haarlemmertrekvaart aan de grens van Nieuw Leyden zijn dinsdagochtend vroeg in brand gestoken Om 05.15  kwam de brandweer in actie na een melding van twee brandende vaartuigen. . Twee boten zijn volledig in vlammen opgegaan, een raakte zwaar beschadigd. Omdat er meerdere branden kort na elkaar gemeld werden gaat de brandweer uit van brandstichting. De schade aan de vaartuigen is groot.

 

De ene woning is nog niet verkocht of de volgende komt alweer op de markt: een 7 kamerwoning in een losstaand rijtje. Grotere kavels, geen achterburen, aan de rand van de wijk.
Het Zebrahuis is bekend uit het boek over de wijk, is op architectuursites gefeatured en is een van de woningen in de Nieuw Leyden architectuurwandeling.
Voor € 550.000 krijg je 185 m²/650 m³ woonruimte en 96 m² terras op het westen, plus twee parkeerplaatsen in de gezamenlijke garage.

Meer info en binnenkijken: door naar Funda

marnixstraat-50