De Socialistische Partij heeft het College van B&W gevraagd om huurverlaging in het gebied rond de Leidse nieuwbouwwijk Nieuw Leyden. De bewoners van onder andere de Amaliastraat en de Marnixstraat hebben volgens de partij veel hinder van de bouwactiviteiten. Volgens de wet hebben zij dan recht op huurverlaging, vindt SP-raadslid Louk Rademaker. Ook het bureau van de Leidse SP is in het gebied gevestigd.

Rademaker: “In het 'Besluit Huurprijzen' staat dat huren omlaag moeten als bewoners last hebben van 'stadsvernieuwingsactiviteiten'. De wet is nogal vaag op dit punt. Ik wil graag van het college horen of deze bewoners recht hebben op compensatie voor alle overlast. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat worden de bewoners geconfronteerd met zware bouwactiviteiten. Zij kunnen door de stank en het lawaai niet in hun tuin of op hun balkon zitten. Daar moet een compensatie tegenover staan.”

via Sleutelstad.nl: SP wil huurverlaging door overlast Nieuw Leyden.

In de nieuwe Leidse wijk Nieuw Leyden in het Noorderkwartier worden nieuwe woningen gebouwd en moesten er nieuwe straatnamen verzonnen worden. De straatnamencommissie is hier mee aan de gang gegaan en heeft inspiratie gevonden in staatslieden. De nieuwe straatnamen met bijschrift luiden: Alexander Gogelstraat (patriots staatsman), Daendelsstraat (patriots generaal), Driemanschapskade (voorlopig bestuur der Nederlanden na de Franse Tijd 1813-1814), Jonas Daniël Meijerstraat (voorvechter Joodse emancipatie), Lodewijk Napoleonstraat (koning van Nederland),  Pieter Vreedestraat (patriots politicus) en Schimmelpenninckstraat (raadspensionaris van de Bataafse Republiek).

Als u argumenten hebt tegen deze straatnamen kunt u nog 14 dagen bezwaar aantekenen bij de secretaris van de Straatnamencommissie.

via Sleutelstad.nl: Nieuwe straatnamen in Nieuw Leyden Noorderkwartier.

Nadat de vorige ‘eerste paal’ wegens de storm was afgeblazen, was het vanavond dan eindelijk zover en kon onder grote belangstelling de paal, die allang niet meer de eerste was, geslagen worden in Nieuw Leyden. De organisatie én de sfeer was goed. Het informatiecentrum was vergroot met een verwarmde tent waar toekomstige bewoners, organisatoren van Nieuw Leyden, gemeente Leiden, woningbouwvereniging Portaal en andere belangstellenden de feestelijkheden opwachtten. Henry Verboket, zelf toekomstig bewoner van een eigen gebouwd huis, opende de serie toespraken op een bijzonder onderhoudende wijze, waarbij hij een aantal anekdotes en woordspelingen losliet op de situaties, die je als bouwvakker van je eigen huis kunt tegenkomen.

Ook vertelde Verbokert over de keuze van de toekomstige straatnamen: “Slachthuisstraat, toch een moeilijke naam voor de vegetarische buurman”. De straatnamen zullen in de richting van Newtonstraat, Ampèrestraat gaan. Daarna gaf Verboket het woord als eerste aan wethouder Marc Witteman. Witteman zei “trots te zijn op dit project, waarbij het best af en toe zwaar weer kan zijn.” Hij benadrukte de betrokkenheid en passie van de toekomstige bewoners en opdrachtgevers en complimenteerde zijn voorganger Hillebrand met het bereikte resultaat. Volgens Witteman is dit project belangrijk voor Leiden-Noord; een van de peilers van dit gedeelte van onze stad! Ook Portaal kreeg een pluim!

Verboket gaf hierna het woord aan Lex de Boer van Portaal. De Boer gaf aan, dat de toekomstige bewoners, die zelf laten bouwen, sneller klaar zijn dan Portaal! Portaal verwacht de woningen omstreeks 2010-2012 te kunnen opleveren. De Boer noemde het zeer terecht, dat “de lastige” Hillebrand vanavond de eerste paal zou slaan, als resultaat van zijn jarenlange inspanningen. Buiten werden vervolgens de veiligheidshelmen opgezet en de oliejassen aangetrokken op weg naar de heistelling. Hillebrand werd bij het heien geassisteerd door de voormalige noodslachter, de heer van Riethoven van het Slachthuis, dat voorheen op deze locatie stond.

Nieuw Leyden krijgt 770 woningen waarvan 340 laagbouwwoningen en 430 woningen in hoogbouw. Maar liefst 200 laagbouwwoningen worden door particulier opdrachtgevers gerealiseerd. Dat maakt Nieuw Leyden in één klap uniek: nergens in Nederland vindt op deze schaal in een binnenstedelijke omgeving particulier opdrachtgeverschap plaats. De particulier opdrachtgevers kunnen met zeer veel vrijheid hun huis ontwerpen in de welstandsvrije wijk. Zo krijgt iedere huisbezitter in Nieuw Leyden een uniek, eigen huis. Maar ook de toekomstige huurders van de 140 sociale en vrije sector laagbouwhuurwoningen van woningstichting Portaal krijgen een ‘zelfontworpen’ huis. Ze hebben zeggenschap in de afmetingen, de indeling en de stijl van hun huurhuis. Het befaamde Rotterdamse bureau MVRDV tekent voor het stedenbouwkundig ontwerp van de nieuwe woonwijk. Kenmerkend voor het ontwerp zijn de halfverdiepte parkeerkelders onder de woningen. Handig voor de bewoners én prettig voor de kinderen die nu rustig in de autovrije straten kunnen spelen. De stedenbouwers hebben ook aan het groen gedacht. Er komt een nieuw parkje en een singel met groene oevers. De bijzondere historie van het terrein blijft behouden in de monumentale bijgebouwen van het vroegere slachthuis die een nieuwe bestemming kregen: Informatiecentrum Nieuw Leyden en een kinderopvang.

via Sleutelstad.nl: Af en toe zwaar weer in Nieuw Leyden.

Volgende week woensdag wordt de eerste paal geslagen van het woningbouwproject Nieuw Leyden, een project van de gemeente in samenwerking met woningcorporatie Portaal. Nieuw Leyden krijgt 770 woningen waarvan 340 laagbouw- en 430 hoogbouwwoningen.

Eigenlijk zou de eerste paal van het project op 18 januari worden geslagen, maar door de storm die toen over de regio raasde is dit toen afgeblazen.

via Sleutelstad.nl: Eerste paal Nieuw Leyden.

Op 18 januari wordt de eerste paal geslagen van het woningbouwproject Nieuw Leyden, een project van de gemeente in samenwerking met woningcorporatie Portaal. Nieuw leyden krijgt 770 woningen waarvan 340 laagbouw- en 430 hoogbouwwoningen. Het project is uniek omdat het mogelijk is een stuk grond te kopen, je eigen huis te ontwerpen en het daarna te laten bouwen. Op het voormalig slachthuisterrein bouwen de verenigde kopers gezamenlijk de halfverdiepte parkeergarage en de wanden en vloeren van de woningen. Daarna wordt het huis individueel afgebouwd. Deze vorm wordt collectief particulier opdrachtgeverschap genoemd.

Tweehonderd laagbouwwoningen worden door particulier opdrachtgevers gerealiseerd. Dat maakt Nieuw Leyden uniek want nergens in Nederland vindt op deze schaal in een binnenstedelijke omgeving particulier opdrachtgeverschap plaats. De particuliere opdrachtgevers kunnen met zeer veel vrijheid hun huis ontwerpen. Zo krijgt iedere huisbezitter in Nieuw Leyden een uniek, eigen huis. Maar ook de toekomstige huurders van de 140 sociale en vrije sector laagbouwhuurwoningen van woningstichting Portaal krijgen een 'zelfontworpen' huis. Ze hebben zeggenschap in de afmetingen, de indeling en de stijl van hun huurhuis.

via Sleutelstad.nl: Eerste paal Nieuw Leyden.

Nieuw Leyden krijgt niet alleen zelf ontworpen koopwoningen, maar ook zelf samengestelde huurwoningen. De huurders van de eerste veertig woningen hebben net met groot enthousiasme hun toekomstige huis samengesteld. Op 17 oktober is de inschrijvingsronde voor de tweede fase van de huurwoningen gestart: 24 sociale huurwoningen in totaal. De inschrijftermijn duurt tot en met 29 oktober.

De huurprijs van de sociale huurwoningen in fase 2 kan variëren van € 523,00 tot € 614,00. De hoogte van de huurprijs wordt bepaald door de keuzes die mensen maken in het casco en de indeling van de woning. Om een indruk te krijgen van de keuzes die aspirant-huurders kunnen maken, kunnen zij op de Portaalwebsite het keuzeprogramma van fase 1 bekijken. Het keuzeprogramma voor fase 2 is bijna gereed.

Het webadres waar u de link kunt vinden is: www.portaal.nl/informatievoorwoningzoekenden/aanbodhuur/huuraanbodLeiden/hureninNieuwLeyden/tabid/205/Default.aspx Met behulp van deze cd-rom kan de aspirant-huurder thuis, op de eigen computer, stap voor stap de woning van zijn of haar keuze samenstellen. Hierbij moet de aspirant-huurder naast de eigen voorkeuren qua gevelstijl, gevelkleur, gevelopbouw en woningindeling, natuurlijk ook rekening houden met het beschikbare budget. In het programma wordt bij elke keuze aangegeven, of en hoeveel deze de huurprijs per maand beïnvloedt. In de gesprekken die de huurder vervolgens met Portaal voert kunnen de keuzen verder worden besproken en toegelicht. Als alles volgens planning verloopt gaat de eerste paal van de eerste fase van veertig sociale- en vrije-sectorhuurwoningen begin 2007 de grond in.

Op de website van Portaal vindt u meer informatie (www.portaal.nl ) Op de website van Nieuw Leyden vindt u een interview met een huurder uit fase 1 (www.nieuwleyden.nl/pages/page161.asp)

via Sleutelstad.nl: Tweede fase inschrijving huurwoningen Nieuw Leyden gestart.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft onlangs een besluit genomen over een aantal belangrijke projecten in Leiden-Noord. Zo is het bijvoorbeeld de bedoeling dat het Kooiplein wordt omgetoverd tot het nieuwe centrum van Leiden-Noord, het Groenoordhallen terrein zal worden herontwikkeld tot woon- en werkgebied en de Willem de Zwijgerlaan krijgt twee overkluizingen plus een niew profiel. Samen met het goedgekeurde plan van Nieuw Leyden vormen ze de speerpunten van het Wijkontwikkelingsplan Leiden-Noord. De plannen worden definitief na goedkeuring van het bestemmingsplan Leiden-Noord.

De totale herstructurering levert, naast o.a. nieuwe winkel- en bedrijfsruimten, circa 2150 nieuwbouwwoningen op, waarvan ongeveer 780 in de sociale sector. In totaal zal voor circa 700 miljoen euro worden geïnvesteerd.

via Sleutelstad.nl: Herstructurering Leiden-Noord.