Bewoners van de Amaliastraat in Leiden-Noord hebben het helemaal gehad met de overlast van aangrenzende nieuwbouwwijk in aanbouw Nieuw Leyden. Overal in de straat knerpt en ritselt het zand van de bouwplaats. Een ondiep slootje met stilstaand water trekt wolken muggen aan. Pieken en dalen in de stroomvoorziening maken elektrische apparaten als computers en dvd-spelers onklaar.

Het is nu nog een geïsoleerd gelegen, in zichzelf gekeerd en onveilig groengebied zonder publiekstrekker. Met een investering van 2,7 miljoen euro moet de Tuin van Noord uit de as herrijzen tot een kloppend groen hart van het nieuwe Leiden Noord. Het college stuurde deze week het projectbesluit naar de gemeenteraad. Voordat het besluit echt tot uitvoering wordt gebracht moet nog 1,3 miljoen worden gevonden. Dat kan ofwel door extra financiele middelen te vinden, ofwel door de ambitie bij te stellen.

De Tuin van Noord ligt tussen de toegangswegen naar de Merenwijk, de Slaaghsloot aan de noordkant en de woningcomplexen “De Hoven” bij de Willem de Zwijgerlaan. Korfbalclub Pernix, de voetballers van Roodenburg en volkstuinvereniging Ons Buiten hebben er hun thuisbasis. Als straks de omliggende woningbouw- en infrastructuurprojecten gerealiseerd zijn, moet het gebied de groen- en watercompensatie vormen en als centrale ontmoetingsplaats dienen voor wijkbewoners van Nieuw Leyden, het Kooiplein, het Groenoordgebied en de Merenwijk. De bereikbaarheid wordt vergroot door fietspaden van oost naar west en van noord naar zuid aan te leggen. Er komt meer water in het 25 hectare omvattende gebied en picknickplaatsen en een horecagelegenheid moeten de sociale functie van het park vergroten.

Bij de volkstuinders van Ons Buiten zijn de plannen met reserve ontvangen. Zij zijn vooral tegen het voornemen om een doorsteek te maken naar de Slaaghwijk. Woningcorporatie Portaal wil hier een half miljoen euro voor beschikbaar maken en zo een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid in de hoogbouwwijk. De leden van Ons Buiten zijn bang voor overlast en vrezen voor het behoud van hun tuin op de lange termijn.

Als de gemeenteraad het benodigde krediet van 85.000 euro om het definitieve ontwerp uit te werken goedkeurt, kan begin 2009 een uitvoeringsbesluit worden genomen. In 2012 moeten de plannen dan zijn gerealiseerd. Voor het gat van 1,3 miljoen euro in de financiering worden nog subsidieaanvragen gedaan bij het Hoogheemraadschap van Rijnland, de rijksoverheid en de provincie.

via Sleutelstad.nl: Tuin van Noord geeft Leiden groen hart.

Een stuk van het bouwterrein bij Nieuw Leyden was feestelijk ingericht om feestelijk invulling te geven aan het feit dat de eerste bewoners de sleutel van hun huis in nieuwleyden van protaal in ontvangs hebben genomen. Het zag er allemaal erg feestelijk uit en was erg goed verzorgd. Het aantal bezoekers was niet overdreven groot, maar genoeg om het feestlijk te laten verlopen. De koude wind maakte het toch wat onaangenaam. Na de ceremonie en de nodige toespraken begon de regen serieus door te zetten en gingen de meeste mensen vroegtijdig naar huis.

Portaal schrijft onderstaande in een vandaag verstuurde mailing voor geintresseerden: Van 22 februari tot en met 5 maart 2008 kunt u zich aanmelden voor 6 vrije sector woningen in fase 1 van het nieuwbouwproject Nieuw Leyden! De oplevering van deze woningen zal naar verwachting in april, mei of juni van dit jaar plaatsvinden. Heeft u interesse? Ga dan voor meer informatie en het aanmeldingsformulier naar www.woneninnieuwleyden.nl.

De Socialistische Partij heeft het College van B&W gevraagd om huurverlaging in het gebied rond de Leidse nieuwbouwwijk Nieuw Leyden. De bewoners van onder andere de Amaliastraat en de Marnixstraat hebben volgens de partij veel hinder van de bouwactiviteiten. Volgens de wet hebben zij dan recht op huurverlaging, vindt SP-raadslid Louk Rademaker. Ook het bureau van de Leidse SP is in het gebied gevestigd.

Rademaker: “In het 'Besluit Huurprijzen' staat dat huren omlaag moeten als bewoners last hebben van 'stadsvernieuwingsactiviteiten'. De wet is nogal vaag op dit punt. Ik wil graag van het college horen of deze bewoners recht hebben op compensatie voor alle overlast. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat worden de bewoners geconfronteerd met zware bouwactiviteiten. Zij kunnen door de stank en het lawaai niet in hun tuin of op hun balkon zitten. Daar moet een compensatie tegenover staan.”

via Sleutelstad.nl: SP wil huurverlaging door overlast Nieuw Leyden.

In de nieuwe Leidse wijk Nieuw Leyden in het Noorderkwartier worden nieuwe woningen gebouwd en moesten er nieuwe straatnamen verzonnen worden. De straatnamencommissie is hier mee aan de gang gegaan en heeft inspiratie gevonden in staatslieden. De nieuwe straatnamen met bijschrift luiden: Alexander Gogelstraat (patriots staatsman), Daendelsstraat (patriots generaal), Driemanschapskade (voorlopig bestuur der Nederlanden na de Franse Tijd 1813-1814), Jonas Daniël Meijerstraat (voorvechter Joodse emancipatie), Lodewijk Napoleonstraat (koning van Nederland),  Pieter Vreedestraat (patriots politicus) en Schimmelpenninckstraat (raadspensionaris van de Bataafse Republiek).

Als u argumenten hebt tegen deze straatnamen kunt u nog 14 dagen bezwaar aantekenen bij de secretaris van de Straatnamencommissie.

via Sleutelstad.nl: Nieuwe straatnamen in Nieuw Leyden Noorderkwartier.

Nadat de vorige ‘eerste paal’ wegens de storm was afgeblazen, was het vanavond dan eindelijk zover en kon onder grote belangstelling de paal, die allang niet meer de eerste was, geslagen worden in Nieuw Leyden. De organisatie én de sfeer was goed. Het informatiecentrum was vergroot met een verwarmde tent waar toekomstige bewoners, organisatoren van Nieuw Leyden, gemeente Leiden, woningbouwvereniging Portaal en andere belangstellenden de feestelijkheden opwachtten. Henry Verboket, zelf toekomstig bewoner van een eigen gebouwd huis, opende de serie toespraken op een bijzonder onderhoudende wijze, waarbij hij een aantal anekdotes en woordspelingen losliet op de situaties, die je als bouwvakker van je eigen huis kunt tegenkomen.

Ook vertelde Verbokert over de keuze van de toekomstige straatnamen: “Slachthuisstraat, toch een moeilijke naam voor de vegetarische buurman”. De straatnamen zullen in de richting van Newtonstraat, Ampèrestraat gaan. Daarna gaf Verboket het woord als eerste aan wethouder Marc Witteman. Witteman zei “trots te zijn op dit project, waarbij het best af en toe zwaar weer kan zijn.” Hij benadrukte de betrokkenheid en passie van de toekomstige bewoners en opdrachtgevers en complimenteerde zijn voorganger Hillebrand met het bereikte resultaat. Volgens Witteman is dit project belangrijk voor Leiden-Noord; een van de peilers van dit gedeelte van onze stad! Ook Portaal kreeg een pluim!

Verboket gaf hierna het woord aan Lex de Boer van Portaal. De Boer gaf aan, dat de toekomstige bewoners, die zelf laten bouwen, sneller klaar zijn dan Portaal! Portaal verwacht de woningen omstreeks 2010-2012 te kunnen opleveren. De Boer noemde het zeer terecht, dat “de lastige” Hillebrand vanavond de eerste paal zou slaan, als resultaat van zijn jarenlange inspanningen. Buiten werden vervolgens de veiligheidshelmen opgezet en de oliejassen aangetrokken op weg naar de heistelling. Hillebrand werd bij het heien geassisteerd door de voormalige noodslachter, de heer van Riethoven van het Slachthuis, dat voorheen op deze locatie stond.

Nieuw Leyden krijgt 770 woningen waarvan 340 laagbouwwoningen en 430 woningen in hoogbouw. Maar liefst 200 laagbouwwoningen worden door particulier opdrachtgevers gerealiseerd. Dat maakt Nieuw Leyden in één klap uniek: nergens in Nederland vindt op deze schaal in een binnenstedelijke omgeving particulier opdrachtgeverschap plaats. De particulier opdrachtgevers kunnen met zeer veel vrijheid hun huis ontwerpen in de welstandsvrije wijk. Zo krijgt iedere huisbezitter in Nieuw Leyden een uniek, eigen huis. Maar ook de toekomstige huurders van de 140 sociale en vrije sector laagbouwhuurwoningen van woningstichting Portaal krijgen een ‘zelfontworpen’ huis. Ze hebben zeggenschap in de afmetingen, de indeling en de stijl van hun huurhuis. Het befaamde Rotterdamse bureau MVRDV tekent voor het stedenbouwkundig ontwerp van de nieuwe woonwijk. Kenmerkend voor het ontwerp zijn de halfverdiepte parkeerkelders onder de woningen. Handig voor de bewoners én prettig voor de kinderen die nu rustig in de autovrije straten kunnen spelen. De stedenbouwers hebben ook aan het groen gedacht. Er komt een nieuw parkje en een singel met groene oevers. De bijzondere historie van het terrein blijft behouden in de monumentale bijgebouwen van het vroegere slachthuis die een nieuwe bestemming kregen: Informatiecentrum Nieuw Leyden en een kinderopvang.

via Sleutelstad.nl: Af en toe zwaar weer in Nieuw Leyden.

Volgende week woensdag wordt de eerste paal geslagen van het woningbouwproject Nieuw Leyden, een project van de gemeente in samenwerking met woningcorporatie Portaal. Nieuw Leyden krijgt 770 woningen waarvan 340 laagbouw- en 430 hoogbouwwoningen.

Eigenlijk zou de eerste paal van het project op 18 januari worden geslagen, maar door de storm die toen over de regio raasde is dit toen afgeblazen.

via Sleutelstad.nl: Eerste paal Nieuw Leyden.