Beste medeburen,
De laatste tijd kom ik steeds meer mensen tegen die in Nieuw Leyden gaan bouwen of wonen. Er is weinig contact tussen de verschillende bouw fases en velden. Verder zijn er ook een paar velden met bewoners die er al wonen of er snel gaan wonen, die gebouwd zijn door Portaal.
Het zou leuk zijn om elkaar eens te ontmoeten!
Ik ben bezig met het organiseren van een high tea picknick op 29 juni. Het idee is dat buren bakken voor buren. We picknicken met eigen baksels ergens op het terrein.

Dit is de site voor en van de toekomstige bewoners van Nieuw Leyden. Bewoners kunnen hier hun verhaal kwijt en staat in principe open voor iederee (aspirant)bewoner van Nieuw Leyden. Wat de site precies moet gaan behelzen weet ik ook nog niet, maar dat gaat vast helemaal goed komen. Als jij ideeën hebt hoor ik dat natuurlijk graag. Alle hulp is ook welkom.

De Willem de Zwijgerlaan gaat op de schop. De werkzaamheden zullen in totaal zo'n vier jaar duren. Het is de bedoeling dat de weg zo wordt aangepast, dat de scheiding van de noordelijke en zuidelijke helft van Leiden-Noord verdwijnt. Ook moet de hervorming van de Willem de Zwijgerlaan leiden tot verbetering van de kwaliteit van de omgeving. De transformatie vormt één van de belangrijkste pijlers onder het Wijkontwikkelingsplan Leiden Noord.

De weg wordt voorzien van twee overkluizingen, waarop fiets- en voetpaden worden aangebracht. De ene overkluizing komt ter hoogte van de Gooimeerlaan en maakt de Tuin van Noord toegankelijk voor Nieuw Leyden. De andere, ter hoogte van de huidige Kooilaan, maakt uitbreiding van het centrum Kooiplein mogelijk. Op de plaats van de overkluizingen komen de verkeerslichten te vervallen.

In juli starten de werkzaamheden. Eerst worden de Gooimeerlaan en het kruispunt ter hoogte van de Sumatrastraat en IJsselmeerlaan verlegd. Voor het verkeer blijven in beide richtingen twee rijstroken beschikbaar. Wel worden enkele aansluitende wegen tijdelijk afgesloten. Als de overkluizingen en wegvakken aangelegd worden, zal De Willem de Zwijgerlaan tijdelijk in beide richtingen versmald worden naar één rijstrook.

via Sleutelstad.nl: Nieuwe Willem de Zwijgerlaan krijgt ander karakter.

Het is nu nog een geïsoleerd gelegen, in zichzelf gekeerd en onveilig groengebied zonder publiekstrekker. Met een investering van 2,7 miljoen euro moet de Tuin van Noord uit de as herrijzen tot een kloppend groen hart van het nieuwe Leiden Noord. Het college stuurde deze week het projectbesluit naar de gemeenteraad. Voordat het besluit echt tot uitvoering wordt gebracht moet nog 1,3 miljoen worden gevonden. Dat kan ofwel door extra financiele middelen te vinden, ofwel door de ambitie bij te stellen.

De Tuin van Noord ligt tussen de toegangswegen naar de Merenwijk, de Slaaghsloot aan de noordkant en de woningcomplexen “De Hoven” bij de Willem de Zwijgerlaan. Korfbalclub Pernix, de voetballers van Roodenburg en volkstuinvereniging Ons Buiten hebben er hun thuisbasis. Als straks de omliggende woningbouw- en infrastructuurprojecten gerealiseerd zijn, moet het gebied de groen- en watercompensatie vormen en als centrale ontmoetingsplaats dienen voor wijkbewoners van Nieuw Leyden, het Kooiplein, het Groenoordgebied en de Merenwijk. De bereikbaarheid wordt vergroot door fietspaden van oost naar west en van noord naar zuid aan te leggen. Er komt meer water in het 25 hectare omvattende gebied en picknickplaatsen en een horecagelegenheid moeten de sociale functie van het park vergroten.

Bij de volkstuinders van Ons Buiten zijn de plannen met reserve ontvangen. Zij zijn vooral tegen het voornemen om een doorsteek te maken naar de Slaaghwijk. Woningcorporatie Portaal wil hier een half miljoen euro voor beschikbaar maken en zo een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid in de hoogbouwwijk. De leden van Ons Buiten zijn bang voor overlast en vrezen voor het behoud van hun tuin op de lange termijn.

Als de gemeenteraad het benodigde krediet van 85.000 euro om het definitieve ontwerp uit te werken goedkeurt, kan begin 2009 een uitvoeringsbesluit worden genomen. In 2012 moeten de plannen dan zijn gerealiseerd. Voor het gat van 1,3 miljoen euro in de financiering worden nog subsidieaanvragen gedaan bij het Hoogheemraadschap van Rijnland, de rijksoverheid en de provincie.

via Sleutelstad.nl: Tuin van Noord geeft Leiden groen hart.

Een stuk van het bouwterrein bij Nieuw Leyden was feestelijk ingericht om feestelijk invulling te geven aan het feit dat de eerste bewoners de sleutel van hun huis in nieuwleyden van protaal in ontvangs hebben genomen. Het zag er allemaal erg feestelijk uit en was erg goed verzorgd. Het aantal bezoekers was niet overdreven groot, maar genoeg om het feestlijk te laten verlopen. De koude wind maakte het toch wat onaangenaam. Na de ceremonie en de nodige toespraken begon de regen serieus door te zetten en gingen de meeste mensen vroegtijdig naar huis.

Portaal schrijft onderstaande in een vandaag verstuurde mailing voor geintresseerden: Van 22 februari tot en met 5 maart 2008 kunt u zich aanmelden voor 6 vrije sector woningen in fase 1 van het nieuwbouwproject Nieuw Leyden! De oplevering van deze woningen zal naar verwachting in april, mei of juni van dit jaar plaatsvinden. Heeft u interesse? Ga dan voor meer informatie en het aanmeldingsformulier naar www.woneninnieuwleyden.nl.

Op 18 januari wordt de eerste paal geslagen van het woningbouwproject Nieuw Leyden, een project van de gemeente in samenwerking met woningcorporatie Portaal. Nieuw leyden krijgt 770 woningen waarvan 340 laagbouw- en 430 hoogbouwwoningen. Het project is uniek omdat het mogelijk is een stuk grond te kopen, je eigen huis te ontwerpen en het daarna te laten bouwen. Op het voormalig slachthuisterrein bouwen de verenigde kopers gezamenlijk de halfverdiepte parkeergarage en de wanden en vloeren van de woningen. Daarna wordt het huis individueel afgebouwd. Deze vorm wordt collectief particulier opdrachtgeverschap genoemd.

Tweehonderd laagbouwwoningen worden door particulier opdrachtgevers gerealiseerd. Dat maakt Nieuw Leyden uniek want nergens in Nederland vindt op deze schaal in een binnenstedelijke omgeving particulier opdrachtgeverschap plaats. De particuliere opdrachtgevers kunnen met zeer veel vrijheid hun huis ontwerpen. Zo krijgt iedere huisbezitter in Nieuw Leyden een uniek, eigen huis. Maar ook de toekomstige huurders van de 140 sociale en vrije sector laagbouwhuurwoningen van woningstichting Portaal krijgen een 'zelfontworpen' huis. Ze hebben zeggenschap in de afmetingen, de indeling en de stijl van hun huurhuis.

via Sleutelstad.nl: Eerste paal Nieuw Leyden.

Nieuw Leyden krijgt niet alleen zelf ontworpen koopwoningen, maar ook zelf samengestelde huurwoningen. De huurders van de eerste veertig woningen hebben net met groot enthousiasme hun toekomstige huis samengesteld. Op 17 oktober is de inschrijvingsronde voor de tweede fase van de huurwoningen gestart: 24 sociale huurwoningen in totaal. De inschrijftermijn duurt tot en met 29 oktober.

De huurprijs van de sociale huurwoningen in fase 2 kan variëren van € 523,00 tot € 614,00. De hoogte van de huurprijs wordt bepaald door de keuzes die mensen maken in het casco en de indeling van de woning. Om een indruk te krijgen van de keuzes die aspirant-huurders kunnen maken, kunnen zij op de Portaalwebsite het keuzeprogramma van fase 1 bekijken. Het keuzeprogramma voor fase 2 is bijna gereed.

Het webadres waar u de link kunt vinden is: www.portaal.nl/informatievoorwoningzoekenden/aanbodhuur/huuraanbodLeiden/hureninNieuwLeyden/tabid/205/Default.aspx Met behulp van deze cd-rom kan de aspirant-huurder thuis, op de eigen computer, stap voor stap de woning van zijn of haar keuze samenstellen. Hierbij moet de aspirant-huurder naast de eigen voorkeuren qua gevelstijl, gevelkleur, gevelopbouw en woningindeling, natuurlijk ook rekening houden met het beschikbare budget. In het programma wordt bij elke keuze aangegeven, of en hoeveel deze de huurprijs per maand beïnvloedt. In de gesprekken die de huurder vervolgens met Portaal voert kunnen de keuzen verder worden besproken en toegelicht. Als alles volgens planning verloopt gaat de eerste paal van de eerste fase van veertig sociale- en vrije-sectorhuurwoningen begin 2007 de grond in.

Op de website van Portaal vindt u meer informatie (www.portaal.nl ) Op de website van Nieuw Leyden vindt u een interview met een huurder uit fase 1 (www.nieuwleyden.nl/pages/page161.asp)

via Sleutelstad.nl: Tweede fase inschrijving huurwoningen Nieuw Leyden gestart.