ONS LEIDEN zoekt bewoners uit Leiden-Noord (en dus ook Nieuw Leyden!) om verhalen van hun wijk te delen met elkaar en anderen.

Projecten van We are Leiden starten met de zoektocht naar actuele thema’s in de stad en wijken. Een stad bestaat uit gebouwen, straten en stegen. Toch zijn het de mensen die in een stad wonen, die de plek bijzonder en authentiek maken. De Leienaar, de student, de dokter, de stratenmaker, de expat, ondernemer of de statushouder. Mensen die je om je heen ziet, maar vaak niet (goed) kent. En soms zie je ze ook niet, maar ze zijn er wel…

In dit nieuwe project wordt in duo’s gewerkt aan beelden en teksten waarin persoonlijke verhalen verwerkt worden. Er wordt een tentoonstelling en een magazine over de mensen en verhalen van Leiden-Noord van gemaakt.

Woon jij in Noord? Heb je iets te delen of te melden en ben je nieuwsgierig naar anderen in jouw wijk? Meld je dan snel aan, want vol is vol! Deelnemen is gratis. Er is plek voor 14 deelnemers.

Programma
Zaterdag 24 oktober – Verhalen delen in beelden
Zaterdag 31 oktober – Verhalen delen in woorden
Zaterdag 21 november – Opening tentoonstelling ONS LEIDEN-NOORD

Locatie: Het Gebouw.

NB Tijdens alle bijeenkomsten worden coronamaatregelen en 1.5 meter afstand gehandhaafd.

Aanmelden via:  www.weareleiden.com

Heb je nog vragen? Mail naar info@weareleiden.com 

Ben je niet beschikbaar, maar wil je wel de nieuwsbrief van We Are Leiden ontvangen? Meld het op het inschrijfformulier.

In Leiden Noord lopen op dit moment veel projecten. In de toekomst zijn nog meer ontwikkelingen te verwachten. De gemeente brengt dit in kaart.

Leiden Noord krijgt een ontwikkelperspectief (toekomstplan) over bouwplannen, energie en andere projecten. Op woensdag 23 september en zaterdag 26 september trekken de plannenmakers van de gemeente Leiden daarom de wijk in om te horen hoe inwoners van Noord de toekomst van hun wijk zien. Op die twee dagen worden op verschillende plekken in de wijk aan inwoners vragen gesteld. De verkregen informatie maakt deel uit van de wijkanalyse. Nieuw Leyden maakt ook deel uit van Leiden Noord.

In het ontwikkelperspectief staat in grote lijnen hoe Leiden Noord er in 2040 uit zou moeten zien. De gemeente wil volgens zeggen bewoners, ondernemers en organisaties bij hun plannen betrekken.

Locaties nu bekend

Het idee om wijkgesprekken te voeren is natuurlijk erg leuk, maar helaas was het lang op onduidelijk waar de vragenstellers dan precies zouden staan. Op social media werden daar al kritische opmerkingen over gemaakt: “Op veel plekken willen bewoners al niet meer meedenken, maar het wordt degenen die toch graag hun input blijven geven ook niet heel makkelijk gemaakt…” Juist omdat er in de stad zoveel te doen is om slechte vormen van participatie, zou het inderdaad prettig zijn als hier duidelijkheid over kwam.

Update: Inmiddels heeft de gemeente die informatie doorgegeven: woensdagmiddag van 12 tot 14 uur op het Kooiplein/speelplek Surinamestraat, van 14 tot 16 uur hoek Sumatrastraat- Surinamestraat/grasveld voor de Turkse bakker, van 16 tot 18 uur bij de speelplek Waldeck Pyrmontstraat en speelplek Schimmelpenninckstraat. Op zaterdag 26-9: van 10 tot 12 uur bij de moskee naast Groenoord, van 12 tot 14 uur grasveld Riebeeckhof, van 14 tot 16 uur speelpark Floris Vesterlaan (kopse kant), van 16 tot 18 uur speeltuin Noorderkwartier. N.B. de tijden en locaties zijn onder voorbehoud. Wat opvalt is dat Nieuw Leyden, Groenoord-Zuid en Groenoord-Noord wel ondervertegenwoordigd zijn in deze zogeheten “Bakfietstour”. Hopelijk stappen bewoners even op hun eigen fiets…

Mocht u toevallig iemand treffen, dan kunt u vragen verwachten als: Op welke plekken komt u graag? Wat wilt u in uw wijk veranderen? Hoeveel woningen staan er in de wijk, wat voor soort woningen? Hoe kunnen mensen op een prettige en veilige manier door de wijk wandelen, fietsen of rijden? Hoe kunnen mensen op een fijne manier samenleven? Hoe zit het met de ondernemers?

Planning

De planning die de gemeente voor ogen heeft:

Gesprekken in de wijk: september 2020.

Wijkanalyse (hoe is het momenteel in Leiden Noord?) klaar: oktober 2020.

Gesprekken met wijkbewoners bij het maken van het ontwikkelperspectief:
laatste kwartaal 2020.

Ontwerp ontwikkelperspectief ter inzage: 1e kwartaal 2021.

Besluit college en gemeenteraad: 3e kwartaal 2021.

Opvolger WOP

Het ontwikkelperspectief volgt het Wijk Ontwikkelplan (WOP) Noord op. Afgelopen jaren is dat wijkontwikkelplan uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld bij de bouw van de wijken Groenoord en Nieuw Leyden, het herinrichten van straten, de aanleg van de Tuin van Noord en het opknappen van het Kooiplein. Het nieuwe ontwikkelperspectief gaat aangeven wat de hoofdlijnen, randvoorwaarden, grenzen en vastgelegde doelen zijn. Het geeft richting aan de nieuwe plannen, maar is geen plan op zich en er is ook geen budget (meer) aan gekoppeld.

In Leiden Noord vindt (woning-)bouw plaats, vanwege de Leidse Ring Noord wordt De Willem de Zwijgerlaan aangepakt, in delen van de wijk wordt het riool vervangen, er wordt gewerkt aan een aardgasvrije wijk, de openbare ruimte wordt heringericht enz. Dit vraagt om een visie op hoe de wijk zich de komende 20 jaar kan ontwikkelen. In deze visie worden keuzes die gemaakt zijn over de fysieke leefomgeving in samenhang bekeken met de ontwikkelingen die in de wijk (gaan) spelen, zoals (bouw-)projecten en vraagstukken voor de toekomst.

”Incluzio” is de naam van de nieuwe welzijnsorganisatie van Leiden. Vanuit zeven wijknetwerken waarbinnen professionals werkzaam zijn, wil de organisatie zich inzetten voor een sterke sociale basis in de stad. De wijk ”Noord en Boerhaave” beschikt o.a. over een buurtcoach, een vrijwilligerscoach, een sportcoach en een mantelzorgcoach.

Het doel van Incluzio is voornamelijk het bieden van zorg en ondersteuning aan mensen om zelfredzaamheid te bereiken. Wat de organisatie voor ogen staat, is een samenleving waarin iedereen meetelt en van betekenis is. In de visie staan zelfregie en minder afhankelijkheid van professionals, meer steun uit de gemeenschap en netwerken centraal.

U kunt daaraan actief bijdragen, want door een grotere rol voor en door inwoners neemt volgens Incluzio de kracht en vitaliteit van straten, buurten en wijken toe.

Waar zou uw buurt beter en mooier van worden?

Heeft u iets leuks bedacht waar uw buurt beter en mooier van wordt? Incluzio stelt dan te kunnen helpen om uw idee handen en voeten te geven. Het idee kan te maken hebben met vitaliteit & gezondheid van de buurtbewoners, het verbinden van jong & oud of het tegengaan van eenzaamheid van inwoners. Heeft u zo’n idee, dan kunt u dat (eventueel samen met andere bewoners) voorleggen aan de buurtcoach. Die heeft vervolgens tips om het idee op papier te krijgen, weet hoe e.e.a. verder te organiseren is en kan de weg naar geld helpen vinden om het plan uit te kunnen voeren.

Meer kunst, meer groen, meer activiteiten in de wijk? Zeg het maar… en help mee.

Word vrijwilliger

Om allerlei initiatieven uit te kunnen voeren, heeft Incluzio natuurlijk ook vrijwilligers in alle wijken van de stad nodig. Interesse? Ze komen heel graag met u in contact: i.v.m. coronamaatregelen bij voorkeur telefonisch of per mail.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de nieuwe organisatie op: www.incluzio.nl of www.incluzioleiden.nl.
Voor nadere vragen over Incluzio, de werkwijze of een kennismaking, kun je contact opnemen met:
Jolanda Wolfs (Programmamanager Incluzio Leiden):
JWolfs@incluzio.nl of 06-22740791. J

Op 20 april 2020 is door Red Company, de initiatiefnemer van het bouwplan LEAD, een verzoek tot herziening van het bestemmingsplan voor de KPN-Monutalocatie ingediend, samen met de aanvraag omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van ca. 580 appartementen, het kappen van 33 bomen en aanleggen van een inrit. Het is vrij uitzonderlijk dat dit tegelijk opgaat, maar via de zogeheten “coördinatieregeling” is dit mogelijk.

Over LEAD (“een van de meest omstreden bouwplannen van Leiden”) verscheen donderdag 7 mei j.l. een artikel in het Leidsch Dagblad: https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20200507_30224897/kritiek-op-leidse-bouwproject-lead-verschuift-richting-gemeente

U kunt op het voorgenomen bouwplan reageren door uw persoonlijke zienswijze erover in te dienen bij de gemeente, vanaf het moment dat alle documenten ter inzage liggen. Dit wordt o.a. aangekondigd in de stadskrant en de staatscourant. Direct omwonenden ontvangen ook een bewonersbrief van de gemeente. Daarna heeft u maximaal zes weken de tijd om te reageren.

Het is in deze fase erg belangrijk om het college van B&W en de gemeenteraad te laten weten hoe buurtbewoners over het project denken. Bovendien: alléén als u zo’n zienswijze heeft aangeleverd, kunt u op een later moment eventueel nog verder bezwaar maken. Uw zienswijze vormt namelijk de basis voor verdere juridische procedures.

Wilt u uw mening gaan geven en/of weten hoe het zit met het ontwerp? Bestudeert u dan alvast de bij de aanvraag van de omgevingsvergunning ingediende stukken via deze link: https://vergunningen.leiden.nl/ldn.dll?appname=Ldn&prgname=Ldn&ARGUMENTS=-A03info,-A2020201287,-A20200504124606,-A Denk na over de punten waarmee u het niet eens bent en uw bijbehorende motivering.

In een later stadium komt meer informatie over de herziening van het bestemmingsplan. Die wijziging is nodig om op de locatie een woonfunctie mogelijk te maken in drie torens van 65, 85 en 115 meter hoog. De huidige bestemming van het perceel betreft namelijk nutsvoorzieningen en sport/recreatie. Ook wijkt het bouwplan af van de gangbare hoogbouwvisie van Leiden alsmede van het Wijkontwikkelingsplan Leiden-Noord.

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? Uw verzekeraar kan u adviseren en helpen bij alle stappen.

De organisatoren van Ons Wijkfeest hebben een alternatieve Koningsdag georganiseerd voor de wijk Nieuw & Noord (Nieuw Leyden, Groenoord- Zuid en Noorderkwartier-West).

Ze hebben wat leuke, veilige activiteiten bedacht voor jong en oud, met 1,5 meter afstand, die vanaf balkon of tuin zijn uit te voeren en die voor (gezinnen met) kinderen tot 11 jaar ook in de wijk plaatsvinden.

10:00 uur Meedoen aan Nationale Aubade.

Vanuit deuropeningen en balkons zingen of spelen we het Wilhelmus met het Koninklijk Concertgebouworkest. #Wilhelmus2020. Ook de Oranjevereniging Leiden rekent voor deze actie op alle Leidenaren en verspreidde alvast de tekst, zodat je thuis kunt oefenen.

11.00 – 16.00 uur Stoepkrijt-challenge en een speurtocht in de wijk

Maak een stoepkrijttekening voor de koning voor je deur of op de stoep. Stoepkrijt kan (zolang de voorraad strekt) op Slachthuislaan 24 worden opgehaald. Er is een mooie prijs beschikbaar voor de winnaar. Mogelijk wordt een drone ingezet om de tekeningen vanuit de lucht te bekijken en te filmen…

Ga op speurtocht door de wijk en doe allerlei opdrachten.
Start- en eindpunt is – hoe kan het ook anders – de (picknicktafel bij) de Nieuwe Koningstraat. Meedoen kan met het gezin (houd afstand!) of in groepjes van 2 personen. De speurtocht is leuk voor iedereen, maar vooral voor kinderen tot 11 jaar.

11.00-16.00 uur Digitale vrijmarkt

Online verkoop vanuit de wijk op Marktplaats (voor een zakcentje of een goed doel): https://www.marktplaats.nl/m/vrijmarktplaats/… Natuurlijk kun je een afbeelding van je kleedje met spullen ook plaatsen op de Facebookpagina Nieuw Leyden: https://www.facebook.com/groups/nieuwleyden/

16.00 uur Nationale Toost.

De Nationale Toost wordt in heel Nederland tegelijkertijd uitgebracht door iedereen – op de gezondheid van iedereen. In huis, op de gang of overloop, op het balkon of dakterras, in je voor- of achtertuin, op je dak, je balkon of je terras… het maakt niet uit … Hef het glas! Zie ook: http://www.nationaletoost.nl.

Met de “Nieuw Noord Maakt er wat van Spotify playlist” – kun je uit je dak gaan op je dak! Laat overal muziek klinken!

Zullen we de wijk ook leuk rood-wit-blauw-oranje kleuren?! Versier je huis, tuin of balkon, hang de vlag uit enz.

Nieuw & Noord maakt er wat van!


This image has an empty alt attribute; its file name is FB_IMG_1585598831314-300x300.jpg

Door het hele land staan duizenden beren voor de ramen, zodat kinderen knuffels kunnen zoeken als ze even buitenspelen of een wandelingetje maken in gezinsverband. De “berenjacht” zorgt voor wat afleiding in deze tijd, waarin Corona de dag beheerst. Op een spaarkaart kunnen de kinderen aangeven hoeveel er gevonden zijn. Op diverse plekken in Nieuw Leyden zijn al beren gespot, o.a. aan de Driemanschapskade, de Ampèrestraat (foto) en de Wattstraat. Doet u ook mee aan deze sympathieke actie? Meer informatie: nos

Coronamaatregelen verhinderen de werkzaamheden aan het Koningspark niet. De aanleg zorgt tijdelijk wel voor extra verkeersdrukte in de Nieuwe Koningsstraat (zie foto). Laten we hopen dat we snel van het parkje kunnen genieten. Vooralsnog geldt: ga zo min mogelijk naar buiten. Naar buiten gaan voor een frisse neus of de hond uitlaten mag, maar houd afstand van elkaar.

Noteer in uw agenda: woensdag 25 maart 2020 vindt de Algemene Ledenvergadering voor de combi-wijkvereniging Nieuw & Noord plaats. Dit is dus bedoeld voor iedereen die in Groenoord-Zuid, Nieuw Leyden en Noorderkwartier-West woont. Locatie: Meet en Greet in de Hansenstraat. Tijd: 20.15 – 22.00 uur.

Wat wordt er o.a. besproken?

Projectontwikkeling in/rond de wijk, groen in de wijk, Ons Wijkfeest, hoe verder met een vereniging voor drie deelwijken.

Praat en denk mee over uw leefomgeving!

De ontwikkelingen rondom het bouwproject LEAD gaan na meer dan een jaar stilte heel snel. Op 19 februari heeft het College een Koop- en Ontwikkelovereenkomst gesloten met de ontwikkelaar. Hierin is afgesproken dat de gemeente (onder voorwaarden) grond aan de ontwikkelaar verkoopt voor de bouw van de 3 woontorens van LEAD.

Een belangrijke voorwaarde is dat een wijziging van het bestemmingsplan wordt goedgekeurd. In het bestemmingsplan staat o.a. waar gebouwd mag worden en voor welke functies de gebouwen mogen worden gebruikt. Grote delen van het gebied waar LEAD zal worden gebouwd zijn nu bestemd voor NUTS voorzieningen en sport en recreatie (zie uitsnede onder dit bericht, Bron Planviewer.nl).

De ontwikkelaar heeft samen met de gemeente Leiden een bestemmingsplanwijzigingsdocument opgesteld. Tegen deze wijziging van het bestemmingsplan kunt u nog bezwaar maken!

Gronden van bezwaar kunnen onder meer zijn

 • Aantasting van uw woon- en leefklimaat vanwege bv toename van verkeer en/of geluidsoverlast
 • Onaanvaardbare parkeerhinder doordat er te weinig parkeerplaatsen worden gerealiseerd
 • Onaanvaardbare schaduwhinder en/of verlies van uitzicht als gevolg van de beoogde hoogte van de torens
 • Onaanvaardbare milieu- en ecologische gevolgen
 • Waardevermindering van uw woning
 • Onvoldoende of onjuist uitgevoerd vooronderzoek (bv op het gebied van verkeer en parkeren)
 • Strijdigheid met vigerend beleid
 • Onzorgvuldige voorbereiding (zorgvuldigheidsbeginsel: zorgvuldig voeren van de procedure, zorgvuldig onderzoek naar de feiten en belangen, correcte behandeling burger)
 • Onvoldoende onderbouwing van de noodzaak voor de ontwikkeling in de voorgestelde vorm en omvang (motiveringsbeginsel)
 • Verkeerde verwachtingen opgewerkt bij burgers (zekerheidsbeginsel)

Als er geen bezwaren worden gemaakt, zal naar verwachting aan het eind van het jaar gestart worden met de verkoopprocedure. Als u het niet eens bent met de komst van de LEAD-torens, moet u dus van u laten horen.

Belangrijk om te weten

 • De procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan wordt in april 2020 gestart. Gedurende een periode van 6 weken kunnen de voorgestelde wijzigingen worden ingezien.
 • Wilt u bezwaar maken tegen de voorgestelde wijziging van het bestemmingsplan? Dan dient u in de periode van 6 weken een ‘zienswijze’ te sturen aan de gemeenteraad. In de ‘zienswijze‘ geef u aan met welke punten u het in de voorgestelde wijziging niet eens bent en waarom. Doet u dit niet, dan kunt u uiteindelijk geen bezwaar meer indienen. Klik hier voor een voorbeeldbrief voor het indienen van een zienswijze.
 • Na de periode van 6 weken moet de Gemeenteraad binnen 12 weken het bestemmingsplan vaststellen. Bij de besluitvorming worden de ingediende ‘zienswijzen’ meegenomen.
 • Bent u het niet eens met het besluit van de gemeenteraad tot wijziging van het bestemmingsplan? Dan kunt u als u in een eerder stadium een ‘zienswijze’ heeft ingediend ook nog in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Uitsnede van het geldende bestemmingsplan

Meer informatie?

Overzicht laatste informatie Leiden Noord over LEAD

Overzicht laatste informatie Nieuw Leyden over LEAD

Informatie over wonen en bouwen in Leiden

Informatie Rijksoverheid Bezwaar maken tegen Bestemmingsplan

Informatie Kenniscentrum Infomil Procedure Bestemmingsplan

Informatie in Beroep bij de afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State

Bron: website Leiden-Noord.nl